fbpx

Латерално зголемување на гребенот со Augma Bond Apatite®

60-годишна пациентка беше претставена на клиниката за реставрација на мандибуларната, лева, неотстранлива имплантна поддршка. Испитувањето открива тесен алвеоларен гребен кој нема да ги смести имплантите во моларната област. Беше одлучено првично да се изврши зголемување на гребенот, а по неколку месеци заздравување да се продолжи со поставување на импланти.

Напишете коментар

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.