fbpx

Замена на скршен централен инцизор – 16 месеци по калемењето

Опис на случајот

57-годишен пациент непушач и здрав пациент. Тој дојде да се консултира за болка на # 11 (8). Рентгенот не даде никакво убедливо, но клиничкиот преглед не натера да помислиме на фрактура на коренот.

Игнорирајќи го оштетувањето на коските, изведов голема полна дебелина на клапи и сфатив коскено полнење со бифазен калциум сулфат (Augma Bond Apatite), надевајќи се дека ќе го ограничам губењето на ширината по трауматска екстракција. За покривање на графтот се користеше колагенски сунѓер. Како привремено решение се користеше флипер (без притисок). Пациентот се врати на имплантација по 16 месеци.

Материјалот на графтот беше заменет со вистинска нова коска и за тоа време се зачувани ширината, како и висината на гребенот.

Беше пријатно изненадување да се работи во коска D2 чиј волумен е зачуван по тој долг период.

Напишете коментар

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.