fbpx

Екстракција на централниот инцизор

Од д-р Нахум Стоун

Пациентот беше претставен со гноење, болка и подвижност во забот #11 (8). Дијагноза на неизлечива пародонтална лезија, пациентот беше упатен на КТ скен. Екстракција на заб #11 (8) и дегранулација на лезијата. Дефектот е исполнет со Bond Apatite® .

Напишете коментар

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.