fbpx

Би-максиларна рехабилитација со непосредно оптоварување

Пациентот немал максиларни заби и многу малку заби останале во мандибулата. Пациентот исто така имаше голема пародонтална лезија на забот #48 (32). Пациентката имала многу тешко џвакање и сакала слободно да се смее за прв пат по многу години и да ја зголеми својата самодоверба. Сакала да ги фрли и неудобните и неубави стари акрилни протези.

Напишете коментар

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.