fbpx

Апикоектомија, Ресекција на корен #36 (19)

Здрав маж, 47 години. Воспалителните промени (радикуларна циста) не се вклучени по 3 месеци по реендодонтскиот третман со помош на микроскопија. Од време на време има болки и непријатност. Направивме коренска ресекција на забот #36 (19) со засипување на коренскиот канал со МТА, енуклеација на циста (потврдено со хистопатолошки преглед). Го пополнивме коскениот дефект со Bond Apatite ® (1/2 cc).

Беше забележано добро заздравување и без клинички симптоми по 2 до 12 месеци. Покрај тоа, имаше само еден ден болка и два дена оток по операцијата. За време на операцијата забележавме колку убаво Bond Apatite ® го пополнува овој дефект на коските, бидејќи е потребно повеќе време и е многу потешко да се пополни дефектот со помош на традиционалните техники за зголемување (говедска коска, мембрана, иглички итн.).

Напишете коментар

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.